Stichting Jet - Je Energie Terug

Activiteiten van JET

 

Zoals al eerder op deze website aangegeven, is het doel van JET kankerpatiënten te ondersteunen bij het starten met of kunnen blijven sporten tijdens hun ziekte.

Dat doen we op verschillende manieren. We verstrekken individuele financiële bijdragen aan personen met kanker. Daarmee stimuleren we de sportbeoefening voor die specifieke groep mensen en bieden we ze de mogelijkheid om te gaan of te blijven sporten tijdens hun ziekte, als hiervoor de financiële mogelijkheden niet (meer) aanwezig zijn.

Maar ook op het sportieve vlak zelf zijn we in beeld: Zo kunnen we de patiënt adviseren op sportief gebied in combinatie met medische mogelijkheden. Het leggen van contacten tussen de kankerpatiënt en een geschikte sportvereniging ligt ook binnen de mogelijkheden van JET. Daarnaast treden we in overleg met medici en andere deskundigen op het gebied van sportbeoefening door mensen met kanker.

Kortom: we komen aan alle kanten in actie om de kankerpatiënt in beweging te krijgen en te houden!